Halina’t Makiisa! Brigada Eskwela na!
Sa mga nais magpaabot ng tulong ngayong panahon ng pandemya, basahin lamang ang anunsyo sa ibaba at maging katuwang ng paaralan tungo sa pagtamo ng ‘new normal’ sa larangan ng edukasyon.
Sa ating pagtutulungan, lahat ay ating malalampasan!